Pengedar Shaklee Subang Jaya

Pengedar Shaklee Terbaik

DIDIK ANAK GAYA RASULULLAH

Alhamdulillah…Bismillahirrahmanirrahim….
Mama telah memiliki buku ini sejak nuha masih berada di dalam kandungan mama lagi.Memang sebuah buku yang sangat praktikal dan sebagai bahan rujukan terutama kepada ibu bapa yang baru seperti mama.InsyaAllah ia adalah sebagai garis panduan melahirkan seorang anak yang soleh/solehah pada masa akan datang.Buku ini membahaskan secara terperinci berkaitan dengan hukum hakam,hak hak serta kewajipan-kewajipan yang dimiliki anak kecil yang disokong oleh nas daripada al-Quran dan hadis.Antara yang dibicarakan adalah:
-Hukum dan hak yang ditetapkan kepada anak mengikut peringkat umur
-Segala perkara yang berhubung dgn bayi yang baru lahir
– Hukum berkhatan dan hikmah yang disyariatkan berkhatan
– Hukum menysukan anak serta penjelasan mengenai syarat mendapat hak penjagaan anak
-Penjelasan mengenai nafkah anak serta hukum anak dalam bersuci ,solat,zakat,puasa dan haji
– Hukum anak kecil dalam hal jualbeli serta hikmahnya
– Perincian mengenai pernikahan anak kecil,talak,kesaksian serta perihal wali.

Anak-anak pada hari ini kelak menjadi orang dewasa yang mempunyai peranan penting di masa hadapan. Bahkan di bahu mereka tergantung nasib dunia ini kerana mereka memang tumpuan harapan generasi tua. Syariat Islam menaruh perhatian yang besar pada mereka. Ajaran Islam banyak mengupas dan membahas mengenai anak-anak. 
Dalam syariat Islam, kita menemukan pelbagai hukum berkenaan hak dan kewajipan anak dan hukum-hukum lain yang bersangkutan. Dalam syariat Islam, ada ketetapan mengenai hukum kanak-kanak bukan sahaja sejak dia lahir ke dunia, bahkan sejak anak itu berada di dalam kandungan ibunya, sehingga dia remaja dan seterusnya dewasa. Semua hukum itu bertujuan mewujudkan masyarakat yang sempurna, lahir dan batin. Ia juga menjaga setiap individu daripada gangguan orang lain.
Dengan semua hukum ataupun peraturan yang ada sangkut pautnya dengan anak-anak, terkandung penetapan prinsip-prinsip dasar pendidikan yang penting. Melaluinya, para pendidik dapat memahami apakah tugas yang perlu mereka laksanakan demi kebaikan kanak-kanak. Alangkah baiknya apabila setiap orang yang bekerjaya sebagai pendidik mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum-hukum pendidikan yang digariskan dalam Islam dan prinsip-prinsip pendidikan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad.
Ketentuan hukum-hukum yang berkenaan dengan anak-anak adalah peringatan bagi para pengasuh dan pendidik akan kepentingan memperhatikan anak-anak sejak lahir dan segala perkembangannya. Dengan demikian, hak anak terlindung dan dia membesar sebagai manusia yang sihat dan kuat daripada segi jasmani dan rohani.
Antara persoalan yang berkenaan dengan anak-anak yang diatur dalam syariat Islam adalah hal aqiqah, menyusu dan memelihara anak, memberikan nafkah kepada anak, hukum dalam hal ibadah, hukum dalam bermuamalah, pernikahan anak di bawah umur, talak, kesaksian dan kewaliannya.
Bagi menjelaskan semua hal itu, buku ini ditulis bagi dijadikan panduan untuk setiap orang Islam dalam mengasuh dan mendidik anak. Buku ini mengandungi hukum-hukum yang berkenaan dengan aktiviti anak. Ia memuatkan pelbagai kepentingan dalam kehidupan kita secara khusus dan umum serta mengandungi pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Ia adalah kajian yang menyentuh kehidupan anak-anak dan cara mengurusnya dalam pelbagai aspek. Dengan demikian, anak-anak mendapat hak-haknya secara benar, baik berkenaan dengan hak pengasuhan, mahupun penjagaan dan pendidikan.
Perbahasan dalam buku ini adalah berdasarkan Quran dan hadis serta didukung oleh kitab-kitab utama terdahulu dalam empat mazhab khususnya dan kitab-kitab klasik yang lain.
Sedikit menyentuh dari video ini sebagai ringkasan Menyambut kelahiran bayi mengikut syariat Islam:

Semoga sedikit sebanyak pengetahuan dari mama dapat membimbing anak anak menjadi anak anak yang soleh/solehah.

Leave a Reply